...
Giới thiệu DDCI
DDCI là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành

Thể hiện mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về các khía cạnh khác nhau trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của các địa phương, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem chi tiết
BẢNG XẾP HẠNG
Tổng thể DDCI của tỉnh
BẢN ĐỒ DDCI
Tỉnh Bắc Kạn