Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn thành lập “Trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn”

02/12/2022

Đại dịch COVID-19 hiện nay đã được khống chế, người dân đã phần nào thích nghi và sống chung với Covid trong trạng thái bình thường mới. Đối với hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp vẫn chưa tìm được hướng đầu ra cho sản phẩm của mình, thị trường vẫn đóng băng nên cần tìm cho Doanh nghiệp một hướng đi mới đó là CHUYỂN ĐỔI SỐ. Hội nghị Ban Chấp hành và Tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Hiệp hội DNNVV tỉnh, Ban chấp hành Hiệp hội thấy rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay đã thông qua quyết định thành lập trung tâm chuyển đổi số tỉnh mang tên “ Trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn”

Trung tâm chuyển đổi số tỉnh mang tên ” Trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn

Trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn nằm trong chuỗi kế hoạch cũng như mục tiêu hoạt động và phát triển của hiệp hội trong giai đoạn 2021 – 2025. TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ KIM NAM BẮC KẠN là tổ chức đại diện cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn thực hiện các hoạt động liên kết, kết nối giữa doanh nghiệp và Hiệp hội, hỗ trợ các giải pháp chuyển đổi số kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các thành viên trong Hiệp Hội theo đúng mục tiêu chính phủ nhà nước tầm nhìn chuyển đổi số Quốc gia 2030 – 2045 thông qua các hoạt động như: đào tạo, tư vấn; huấn luyện cho  chủ doanh nghiệp và đội nhóm trong doanh nghiệp; Tư vấn chuyển đổi số

Trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn được thành lập với mục tiêu, ý nghĩa lớn lao:

 • Tham mưu, tư vấn và góp ý với quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển các hoạt động chuyển đổi số (đặc biệt là khu vực doanh nghiệp) các thành viên trong Hiệp hội tỉnh
 • Tư vấn, góp ý về cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng kinh tế số trên địa bàn; 
 • Hỗ trợ, tư vấn, tháo gỡ các khó khăn trong các hoạt động chuyển đổi số của cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; Hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp đổi mới ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh; 
 • Đẩy mạnh các hoạt động thương mại, thông thương hàng hóa giữa các doanh nghiệp, doanh nghiệp với người tiêu dùng trên nền tảng số; 
 • Tham gia các hoạt động chuyển đổi số mọi mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Sản xuất, thủ tục hành chính trong cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp…..

Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn giai đoạn năm 2021 – 2025

Trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn với sự lãnh đạo Hiệp hội và hỗ trợ Tỉnh cũng như lãnh đạo Hiệp Hội với kế hoạch bộ máy tổ chức, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021 – 2025 đã được thông qua bao gồm: Ban Lãnh đạo, Phòng tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, Phòng phụ trách chuyển đổi số, Phòng nghiên cứu, Phòng tổ chức sự kiện, Phòng quản trị vận hành

Trong năm 2021 một số hoạt động chuyển đổi số đã được triển khai như ra mắt sàn thương mại điện tử  Backanmarket.vn, Khung đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Huyện, Thành phố và các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bắc Kạn Dccibackan.vn. Trong năm 2022, kế hoạch, giải pháp hoạt động của trung tâm chuyển đổi số tỉnh được đề ra như sau: 

Trong năm 2021, sàn thương mại điện tử Backanmarket.vn ra đời 

 • Chương trình vĩ mô: Tổ chức các hội thảo về hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Tỉnh; hội thảo về nâng cao năng suất cho doanh nghiệp; Hội thảo vĩ mô về năng lực cạnh tranh của Tỉnh.
 • Đào tạo, tư vấn, huấn luyện doanh nghiệp: Triển khai chương trình đào tạo tổng quan cho doanh nghiệp là hội viên của Hiệp Hội tỉnh Bắc Kạn; Triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu về tài chính và quản trị doanh nghiệp; Triển khai các dịch vụ tư vấn, huấn luyện cho chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp có nhu cầu tại tỉnh.
 • Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số bao gồm: Tư vấn các giải pháp hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Tỉnh; Cung ứng và triển khai các nền tảng số phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp; Cung ứng và triển khai các nền tảng số phục vụ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp
 • Các giải pháp hỗ trợ: Triển khai các giải pháp về truyền thông, marketing cho Trung tâm và doanh nghiệp tại Tỉnh; Triển khai các giải pháp hỗ trợ & kết nối về vốn cho doanh nghiệp
 • Giải pháp đầu tư: Triển khai các dịch vụ tư vấn đầu tư; Triển khai dịch vụ lập quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng, đấu thầu dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Khảo sát DCCI: Thực hiện khảo sát Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương thuộc tỉnh; Đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

Khung đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Huyện, Thành phố và các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bắc Kạn Dccibackan.vn cũng được ra đời năm 2021 vừa qua

Đây cũng chính là giải pháp của Chính phủ, Các thông tư, nghị định đã ban hành đều đề cập nhiều đến “chuyển đổi số, quốc gia số và được tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng rất nhiều cho thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số với nền kinh tế quốc gia”. Đây là giải pháp vô cùng thông minh cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội để tháo gỡ những hậu quả, khó khăn do covid -19 để lại. 

Trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn tỉnh hứa hẹn sẽ là cổng thông tin giữa hiệp hội và các doanh nghiệp với tỉnh Bắc Kạn. Trong thời gian tới trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn sẽ phát huy thế mạnh là 1 trung tâm chuyển đổi số về mọi mặt giúp doanh nghiệp, hiệp hội, tỉnh Bắc Kạn nói chung sẽ chuyển biến nhanh, tốc độ và tạo sự khác biệt trong kế hoạch phát triển 2021 – 2025 của tỉnh nhà.