Hỏi đáp

 1. Chỉ số DDCI là gì?

  DDCI (Department and District Competitiveness Index) là bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và Địa phương - được dùng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các sở, ngành, địa phương. Đây là bộ chỉ số kép đánh giá hai khối cơ quan trong tỉnh và là một trong các hướng đi mới của bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

 2. Tác dụng của chỉ số DDCI là gì?
  • Xây dựng hình ảnh thân thiện và cầu thị của chính quyền địa phương đối với cộng đồng kinh doanh. Đây cũng chính là hoạt động góp phần thực hiện yêu cầu của Chính phủ trong thời gian gần đây về chuyển từ chính quyền quản lý sang xây dựng chính quyền phục vụ.
  • Cung cấp cho lãnh đạo tỉnh một công cụ hiệu quả để giám sát và chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ngành, và huyện, thị. Phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp qua điều tra DDCI cung cấp những thông tin chân thực, khách quan về quá trình thực hiện thủ tục hành chính và làm việc với các sở, ngành, huyện, thị. Đây chính là nguồn thông tin tham khảo độc lập, khách quan cho các nhà lãnh đạo tỉnh, thành phố để có chỉ đạo kịp thời nhằm cải thiện chất lượng hoạt động của các đơn vị có liên quan.
  • Xác định được những thực tiễn tốt trong cải cách hành chính tại chính các đơn vị sở, ngành và huyện, thị, để từ đó nhân rộng ra các huyện hoặc sở, ngành khác.
  • Hỗ trợ lãnh đạo các sở ngành, huyện, thị cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị. Kết quả điều tra DDCI giúp lãnh đạo các đơn vị nhận diện rõ những điểm mạnh cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục trong hoạt động của mỗi sở ngành, huyện, thị trong diện đánh giá. Từ đó, lãnh đạo các đơn vị có thể xác định trọng tâm cải cách, lựa chọn và triển khai các giải pháp phù hợp thực tế và kịp thời.
  • Khuyến khích sự cạnh tranh, thi đua lành mạnh giữa các sở, ban, ngành và huyện, thị trong việc cải thiện mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại mỗi đơn vị, cơ quan, từ đó góp phần vào nỗ lực chung của chính quyền tỉnh, thành phố trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.
  • Tạo ra kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến đối với chính quyền địa phương và các sở, ngành trong việc nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương. Việc triển khai DCCI sẽ giúp chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm giải trình, nắm bắt, thu thập thường xuyên các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng kinh doanh tại địa phương, phản ánh kịp thời tới các cơ quan nhà nước có liên quan tại tỉnh, thành phố để có giải pháp xử lý nhanh chóng và hiệu quả.
 3. 10 chỉ số thành phần của DDCI tỉnh Bắc Kạn là gì?

  Các chỉ số thành phần DDCI tỉnh Bắc Kạn:

  1. Minh bạch & tiếp cận thông tin
  2. Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD (áp dụng năm 2021)
  3. Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC
  4. Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động
  5. Chi phí không chính thức
  6. Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  7. Thiết chế pháp lý
  8. Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh
  9. Cạnh tranh bình đẳng
  10. Mức độ chuyển đổi số
  11. Vai trò người đứng đầu
 4. Đối tượng tham gia đánh giá gồm những ai?

  Đối tượng tham gia đánh giá DDCI là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 5. Các sở ban ngành địa phương tham gia khảo sát gồm những đơn vị nào?
  • Các huyện trực thuộc tỉnh
  • Các sở ban ngành trực thuộc UBND tỉnh
  • Các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
 6. Bắc Kạn đã triển khai DDCI được mấy năm?

  Năm 2023 là năm thứ 6 liên tiếp tỉnh Bắc Kạn thực hiện khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Liên minh HTX và Hội doanh nhân trẻ thực hiện khảo sát Chỉ số DDCI. Sau đó Hiệp hội sẽ công bố kết quả khảo sát và xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2023 và báo cáo với UBND tỉnh.

 7. Tại sao các DN/HTX/HKD nên tham gia đánh giá chỉ số DDCI?

  DDCI không chỉ là một bộ chỉ số mà còn là nơi để cộng đồng doanh nghiệp tự do đóng góp ý kiến mà vẫn đảm bảo được tính bảo mật về thông tin. Hoàn thành bộ chỉ số DDCI là thực hiện quyền giám sát và đánh giá của khách hàng đối tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ công và gián tiếp góp phần thúc đẩy, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp.

 8. Vì sao chỉ số DDCI lại quan trong với các sở, ban, ngành,địa phương?

  Điểm số DDCI về Sở, ban, ngành cho thấy đánh giá của doanh nghiệp về các Sở, ban, ngành đó. So sánh với giá trị trung vị toàn tỉnh và đánh giá của các tỉnh/thành dẫn đầu, doanh nghiệp sẽ giúp các đơn vị tham mưu biết kết quả điều hành kinh tế của từng đơn vị đang chịu trách nhiệm có đóng góp hay hạn chế như thế nào đến kết quả cạnh tranh và môi trường kinh doanh toàn tỉnh. Kết quả của bộ chỉ số DDCI ảnh hưởng trực tiếp đến các chính sách, ưu tiên thay đổi, cải cách của các Sở, ban, ngành trong các năm tiếp theo.

 9. DDCI có giúp tỉnh cải thiện thứ hạng PCI không?

  Để cải thiện thứ hạng PCI thì điều kiện cần là địa phương phải có quyết tâm và hành động cải cách thực chất thông qua tham vấn và xây dựng quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp. Điều kiện đủ là tác động hiệu quả thực sự của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh nhà phải vượt hơn tốc độ cải cách của các tỉnh, thành bạn vốn đã có điều kiện phát triển ưu việt hơn. DDCI thỏa mãn điều kiện cần và là nền tảng quan trọng cho điều kiện đủ để tập trung cải thiện môi trường đầu tư, năng lực điều hành của tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thì tỉnh không chỉ có cơ hội thành công trong việc cải thiện năng lực và thứ hạng cạnh tranh mà còn xây dựng được môi trường kinh doanh bền vững, hiệu quả, thu hút đầu tư về dài hạn.

 10. DDCI có phải kênh thông tin chính thống để DN/HTX/HKD đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh không?

  Đúng. Với chất lượng đánh giá và quyết tâm cải cách của tỉnh, cùng với các kênh thông tin chính thống khác, bộ chỉ số DDCI sẽ tập hợp tất cả các câu hỏi của doanh nghiệp để thực hiện giải đáp, phân tích định tính, định lượng giúp tỉnh có cơ sở thông tin và chiến lược hành động cải cách từng năm. Các câu hỏi của doanh nghiệp sẽ được giải đáp bởi cán bộ tỉnh hoặc tổ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất mà vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin cho doanh nghiệp. Quá trình khảo sát và trưng cầu ý kiến tự thân đã là quá trình tham vấn chính thức. Các chuỗi sự kiện công bố và chương trình hành động sau công bố là nền tảng để mỗi cơ quan trong tỉnh tăng cường chất lượng tham vấn với cộng đồng doanh nghiệp và chất lượng tham mưu cho tỉnh cũng như hiệu quả điều hành lĩnh vực tỉnh giao đơn vị phụ trách.

 11. DN/HTX/HKD tham gia khảo sát có được bảo mật thông tin không?

  Danh tính của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia khảo sát hoàn toàn được bảo mật, chỉ phục vụ mục đích thống kê và nghiên cứu, đảm bảo tính khuyết danh trong tất cả tài liệu và báo cáo.

 12. DN/HTX/HKD tham gia Khảo sát DDCI có mất chi phí gì không?

  Hoàn toàn không. Khảo sát DDCI được tỉnh chủ trương thực hiện, khuyến khích các đơn vị tham gia đánh giá nhằm đảm bảo độ khách quan, chính xác mà không cần phải trả bất kỳ một chi phí nào.