Hướng dẫn Khảo sát DDCI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI PHIẾU KHẢO SÁT DDCI BẮC KẠN NĂM 2023
Lưu ý:
 • Đề nghị DN, HTX, HKD khi trả lời phiếu khảo sát thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để đảm bảo kết quả khảo sát chính xác.
 • Để khảo sát đạt kết quả tốt nhất, Hiệp hội khuyến nghị lãnh đạo DN, HTX, HKD và các thành viên chủ chốt (trưởng phòng/cán bộ quản lý của các bộ phận chuyên môn hoặc người có am hiểu về lịch sử, hoạt động sản xuất, kinh doanh) cùng tham gia vào quá trình trả lời các câu hỏi theo hướng dẫn khảo sát.
 1. Bước 1. Truy cập vào website: https://ddcibackan.vn
 2. Bước 2. Đăng nhập vào website bằng tài khoản và mật khẩu đã được Hiệp hội DN tỉnh Bắc Kạn cung cấp (qua tin nhắn điện thoại/email).
  Lưu ý: DN, HTX, HKD không tiết lộ thông tin tài khoản đã được cấp cho người khác.
 3. Bước 3. Chọn mục "Khảo sát"
 4. Bước 4. Lựa chọn đối tượng để đánh giá là cơ quan mà DN, HTX, HKD đã tiếp xúc, giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong năm 2023:
  • Sở ban ngành trực thuộc UBND tỉnh: Bao gồm danh sách các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh như: Sở Thông tin Truyền thông, Sở Kế hoạch và đầu tư; Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,...
  • Cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Bao gồm danh sách các sở ban ngành trực thuộc trung ương nhưng đóng trên địa bàn tỉnh như Ngân hàng nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh,...
  • Huyện, thành phố: Bao gồm danh sách 08 huyện của tỉnh Bắc Kạn
 5. Bước 5. Trả lời khảo sát:
  • Phần câu hỏi trắc nghiệm: bao gồm 20 câu hỏi về 10 tiêu chí giá chỉ số thành phần. Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời và mô tả chi tiết về tiêu chí đánh giá chấm điểm để DN, HTX, HKD tham khảo trước khi tích chọn vào phương án mà mình lựa chọn. Mỗi câu hỏi chỉ được lựa chọn 01 phương án trả lời duy nhất.
  • Phần trả lời câu hỏi về các khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, DN, HTX, HKD có thể trả lời hoặc không trả lời phần này.
 6. Bước 6. Sau khi trả lời xong 01 phiếu, DN, HTX, HKD ấn vào mục "Gửi phiếu khảo sát", hệ thống sẽ hiển thị các tuỳ chọn:
  • Tiếp tục khảo sát: Nếu DN, HTX, HKD có nhu cầu tiếp tục tham gia khảo sát về các đơn vị khác thì nhấn vào mục này và quay trở lại lựa chọn đơn vị đánh giá như bước 4
  • Kết thúc: Nếu DN, HTX, HKD đã khảo sát xong thì ấn vào mục "Kết thúc".
* Lưu ý:
 • Không đánh giá các cơ quan nhà nước mà DN, HTX, HKD không tiếp xúc, giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong năm 2023)
 • 01 phiếu khảo sát chỉ dùng để đánh giá về 01 sở, ban, ngành, huyện, thành phố.